logo_WECARE

We Care projesi

Bakım sektörlerinde çalışan göçmen kadınlara yönelik rehberlik, eğitim ve çalışanların geçmiş öğrenim deneyimlerinin geçerliliğinin sağlanması

photo home we care project
Daha fazlasını bul

We Care projesi

WE CARE PROJESİ

WE CARE projesi Yetişkin Eğitimi Sistemi’ni; rehberliğin, eğitimin ve çalışanların geçmiş öğrenim deneyimlerinin geçerliliğinin sağlanması için içerikler ve yenilikçi yaklaşımlar sunarak geliştirip güçlendirecektir. Yetişkin Eğitimi öğretmenlerinin, danışmanlarının ve rehberlik personelinin becerilerinin geliştirilmesinde ve göçmen kadınlara Avrupa’da profesyonel bakım personeli olarak yeni beceri yolları ve iş fırsatları açılmasında doğrudan bir etkiye sahip olacaktır.

PROJENİN AMACI

WE CARE projesi, Avrupada bakım sektöründe çalışan göçmen kadınlara rehberlik, eğitim ve geçmiş öğrenim deneyimlerinin geçerliliğinin sağlanmasında yenilikçi uygulamaları desteklemeyi; yetişkin eğitimi öğretmenlerine, danışmanlara ve rehberlik personellerine yönelik yeni yöntemleri ve araçları tasarlayıp geliştirerek önceden tanımlanmış gereksinimlere ve zorluklara hitap etmeyi amaçlamaktadır.

BAĞLAM

Sağlık hizmetleri tüm Avrupa ülkelerinde önemli bir sektördür. Bilindiği üzere, sağlık ve sosyal hizmet alanında çalışanlar büyük bir çoğunlukla kadındır.

Çoğu göçmen, göç ettikleri ülkelerde kendi ülkelerinde aldıkları eğitim ve yeterlilik belgelerinin tanınmaması engeliyle karşılaşmaktadır. Böylece bakım sektörü, evde bakım sağlamak istese de ülkeye girmek veya iş bulmak için yasal bir yol bulamayan göçmenlerin iş gücünden tam olarak yararlanamaz hale getirilmektedir.

Kayıt dışı eğitim almış kadınlara, uzun vadeli bakım profesyonelleri olmalarına yardımcı olmak için beceri kazandırma, becerilerinin arttırılmasına veya mevcut becerilerinin belgelendirilmesine yönelik girişimler nadir görülmüştür. Proje ortaklarınca belirlenen ve Avrupa Sosyal Politika Ağı uzman grubu tarafından da onaylanan istihdam zorlukları, göçmen kadınlara bakım sektörü hizmetlerinde profesyonel olmaları yönünde destek olmak için gayri resmi/kayıt dışı çalışmaları inceleme, becerileri artırma ve geçerliliği sağlama ihtiyacını vurgulamaktadır.

proje hakkında

HEDEF GRUP

Bakım hizmetlerinde çalışan göçmen kadınlar, ülkeye yasal olarak girmelerini veya ücretli iş bulmalarını çoğu zaman engelleyen çeşitli ülkelerdeki göçmenlik yasaları sebebiyle beklenmedik zorluklarla karşı karşıya kalmaktadır.

Bu yasal statü eksikliği, birçok ülkede bakım sektöründe çalışan belgesiz göçmenleri etik anlayışı olmayan işverenler tarafından suistimal edilme riskiyle karşı karşıya bırakmaktadır.

Gayrı resmi olarak işe alınan kişiler, çoğunlukla emekli aylıkları ve sosyal yardımlar dâhil olmak üzere bir sözleşme yoluyla kendilerine tanınması gereken yasal çalışma haklarından yoksundurlar. Ayrıca resmi sağlık sisteminde eşdeğer işler için ödenenlerden önemli ölçüde daha düşük ücretler alabilmektedirler. (Göçmen bakımı çalışanlarının yaşlanan toplumlardaki rolü. IOM; 2010)

ORTAKLAR

We Care projesi çeşitli ülkelerdeki 8 ortaktan oluşur.