Proje üretimleri

Hedef Grup

Bakım hizmetlerinde çalışan göçmen kadınlar, ülkeye yasal olarak girmelerini veya ücretli iş bulmalarını çoğu zaman engelleyen çeşitli ülkelerdeki göçmenlik yasaları sebebiyle beklenmedik zorluklarla karşı karşıya kalmaktadır.

Bu yasal statü eksikliği, birçok ülkede bakım sektöründe çalışan belgesiz göçmenleri etik anlayışı olmayan işverenler tarafından suistimal edilme riskiyle karşı karşıya bırakmaktadır. Gayrı resmi olarak işe alınan kişiler, çoğunlukla emekli aylıkları ve sosyal yardımlar dâhil olmak üzere bir sözleşme yoluyla kendilerine tanınması gereken yasal çalışma haklarından yoksundurlar.

Ayrıca resmi sağlık sisteminde eşdeğer işler için ödenenlerden önemli ölçüde daha düşük ücretler alabilmektedirler. (Göçmen bakımı çalışanlarının yaşlanan toplumlardaki rolü. IOM; 2010)